Vergi Affı Yasalaştı

Vatandaşların devlete olan borçlarının yapılandırma konusundaki kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçerek yasalaştı. Hangi Borçlar nasıl yapılandırılacak?

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

 • Vergi idaresinin alacaklı olduğu bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • Gümrük idareleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • Belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi gibi bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen sigorta ve Bağ-Kur primleri ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezalar
 • TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB ve ihracatçı birlikleri gibi meslek örgütlerine,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara, kalkınma ajanslarına,
 • Türk Standardları Enstitüsü’ne,
 • Kredi Yurtlar Kurumu’na alınan öğrenci kredi borçları.

KANUN KAPSAMINA GİREN CEZALAR

 • Askerlik Kanunu,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
 • Milletvekili Seçimi Kanunu,
 • Karayolları Trafik Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,
 • Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,
 • Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
 • Karayolu Taşıma Kanunu,
 • Nüfus Hizmetleri Kanunu,
 • Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
 • Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca kesilen cezalar.

DÖNEM VE YARARLANMA KOŞULLARI

 • Vergiler için; 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • Asla bağlı olmayan cezalar için; 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen vergi cezaları.

SAĞLANAN AVANTAJLAR        

 • Asla bağlı vergi cezaları kalkıyor, gecikme zammı yerine özetle aylık yüzde 0.35, yıllık yüzde 4.2 uygulanıyor.
 • Asla bağlı olmayan vergi cezalarında yarısı kalkıyor.
 • Peşin ödemede bu faizin de yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede yüzde 50’si kalkıyor.

Taksit durumuna göre farklı katsayılarla çarpılmak suretiyle iki ayda bir 6, 12 veya 18 taksitte ödeme imkanı veriliyor.

Geçmiş yapılandırmalardan da kalan kısımlar bu kanun kapsamında yeniden yapılandırılabiliyor.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi