Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;  mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle öd…

Devamını Oku

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınır

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 522 sayılı VUK Genel Tebliği ile fatura düzenleme sınırı 2021 yılı için 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin belirlenen haddi geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halin…

Devamını Oku

Matrah Artırımı ve Borç Yapılandırması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE …

Devamını Oku