2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınır

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 522 sayılı VUK Genel Tebliği ile fatura düzenleme sınırı 2021 yılı için 1.500 TL olarak belirlenmiştir.

Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin belirlenen haddi geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. (VUK, md. 232).

Söz konusu limitler konusunda “KDV Dahil tutarın mı?, yoksa KDV Hariç tutarın mı?” dikkate alınacağı konusunda tereddüt oluşmaktadır.

Söz konusu limitler KDV dahil tutarlar olup, KDV dahil tutarların bu hadleri geçmesi durumunda (örneğin 2021 yılı için 1.500 TL veya üzeri olması durumunda) fatura düzenleme zorunluluğu söz konusu olmaktadır.